Một số cụm từ tiếng anh giao tiếp thông dụng

Một số cụm từ tiếng anh giao tiếp thông dụng: Cùng tìm hiểu một số cụm từ tiếng anh giao tiếp thông dụng để có thể sử dụng giao tiếp  trong cuộc sống hằng ngày hiệu quả hơn.

Một số cụm  từ tiếng anh giao tiếp thông dụng

Why not ?: Sao lại không?

 

Make yourself at home: Cứ tự nhiên

Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên

My pleasure: Hânhạnh

 

No way: Còn lâu

 

Shut up!: Im Ngay

 

More recently,…: gần đây hơn,….

 

Make best use of: tận dụng tối đa

 

Nothing: Không có gì
Nothing at all: Không có gì cả

 

No choice: Không có sự lựa chọn

 

No hard feeling: Không giận chứ Not a chance: Chẳng bao giờ
Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ

 

No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường học tiếng anh giao tiếp No more: Không hơn

 

No more, no less: Không hơn, không kém
No kidding?: Không đùa đấy chứ?

 

Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ None of your business: Không phải chuyện của anh That’s all: Có thế thôi, chỉ vậy thôi
Too good to be true: Thiệt khó tin

 

Too bad: Ráng chiụ

 

No problem: Dễ thôi

 

No offense: Không phản đối

 

Not long ago: cách đây không lâu

 

Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng

 

Little by little: Từng li, từng tý

 

Let me go: Để tôi đi

 

Let me be: Kệ tôi

 

Long time no see: Lâu quá không gặp

 

out of order: Hư, hỏng

 

out of luck: Không may

 

out of question: Không thể được

 

out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình

 

out of touch: Không còn liên lạc

 

One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác

 

One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt học tiếng anh giao tiếp cấp tốc Poor thing: Thật tội nghiệp So?: Vậy thì sao?

 

So so: Thường thôi So what?: Vậy thì sao? Stay in touch: Giữ liên lạc Step by step: Từng bước một
See?: Thấy chưa? Sooner or later: Sớm hay muộn The sooner the better: Càng sớm càng tốt Take it or leave it: Chịu hay không
Who knows: Ai biết

 

There is no denial that…: không thể chối cãi là…

What is more dangerous,…: nguy hiểm hơn là

What is mentioning is that…: điều đáng nói là ….

Well?: Sao hả?

 

Viewed from different angles…: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau

Well then: Vậy thì

 

Way to go: Khá lắm, được lắm You see: Anh thấy đó  
Một số cụm từ tiếng anh giao tiếp thông dụng
Một số cụm từ tiếng anh giao tiếp thông dụng

Đọc thêm:

  • 5 cách học tiếng anh giao tiếp hiệu quả
  • Nguyên tắc viết số trong tiếng anh bạn cần biết

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*