Các cách để đưa ra lời đề nghị bằng tiếng anh

Cấu trúc để đưa ra các lời đề nghị trong tiếng anh: Cách dùng let’s hoặc shall I/we để đưa ra các lời mời/ đề xuất trong tiếng anh và hướng dẫn sử dụng Suggesst/Propose cho lời gợi ý ở ngôi thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba.

Đây là một phần kiến thức trong chương trình tiếng anh cho người mất căn bản. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ thông tin, cấu trúc cơ bản. Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình này để hiểu thêm về các cách sử dụng cũng như luyện tập thêm về tình huống: Chương trình đào tạo tiếng anh cho người mất căn bản

Đưa Ra Đề Xuất, Gợi Ý: Let’s, What About, How About, Why Not

Để đưa ra một lời đề nghị hoặc một lời gợi ý, ta có thể dùng các từ sau: let’s, what about, how about, why not
1. Let’s: Ta có thể dùng câu trúc câu mệnh lệnh bắt đầu bằng “Let’s” (Let us) để đề nghị ai đó cùng làm một việc gì với mình.

Let’s + bare infinitive

Ví dụ:

 • Let’s go to the cinema. Chúng ta hãy đi xem phim đi.
 • Let’s go home. Mom is waiting for us. Chúng ta hãy về nhà thôi. Mẹ đang đợi chúng ta đấy.

2. What about…? / How about…? Ta có thể đưa ra gợi ý làm một việc gì đó với cấu trúc câu hỏi “What about…? / How about…?”

What about + Noun/Noun phrase/V-ing…?

How about + Noun/Noun phrase/V-ing…?

Ví dụ:

 • What about going out for a walk? Ra ngoài đi dạo chút nhé?
 • What about a glass of beer? Một ly bia nha?
 • How about going out for lunch? Ra ngoài ăn cơm trưa được không?

3. Why not…? Ta cũng có thể gợi ý hay lịch sự đề nghị người đối diện làm gì bằng câu hỏi với “Why not…?”

 • Why not + bare infinitive …?
 • Why don’t we/you + bare infinitive …?

Ví dụ:

 • Why not have a bath? Sao không đi tắm?
 • Why don’t we play soccer in the rain? Tại sao chúng ta không chơi đá banh dưới trời mưa nhỉ?
 • Request with Would/ Do you mind…?

1. Để yêu cầu ai làm việc gì đó một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng verb-ing:

 • Would you mind + verb-ing…?
 • Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ:

– Would/ Do you mind helping me for a few minutes? (Bạn có phiền giúp tôi ít phút được không?)
– Would/ Do you mind not smoking? Please don’t smoke.) (Xin đừng hút thuốc.)
– Would/ Do you mind opening the window? Please open the window.) (Phiền bạn mở giùm cửa sổ. / Vui lòng mở giùm cửa sổ.)

2. Đề hỏi xin phép một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng if.

Do you mind + if-clause (present tense)… ?

Would you mind + if-clause (past tense)… ?

– Do you mind if I smoke? (Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?)

– Would you mind if I opened the window? (Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?)

+ Lưu ý rằng câu trả lời No (không) hoặc Not at all (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would/ Do you mind if… ? (nhưng chúng ta thường thêm vào những từ khác nữa để làm cho ý nghĩa thật rõ ràng.) Ví dụ:

– Do you mind if I look at your paper? (Bạn có phiền không nếu tôi xem nhờ báo của bạn?)

. No, please do. (Không, xin cứ xem.)

– Would you mind if I used your handphone? (Bạn có phiền không nếu tôi dùng điện thoại cầm tay của bạn?)

. No, please do. (Không, xin cứ tự nhiên.)

*Lưu ý: Hai cấu trúc đưa ra lời đề nghị này có sự khác nhau về mức độ lịch sự: Would you mind có phần lịch sự hơn Do you mind. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên hai cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống giao tiếp trang trọng.

CẤU TRÚC ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ

Request with Would/ Do you mind…?
1. Để yêu cầu ai làm việc gì đó một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng verb-ing:

 • Would you mind + verb-ing…?
 • Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ:
– Would/ Do you mind helping me for a few minutes? (Bạn có phiền giúp tôi ít phút được không?)
– Would/ Do you mind not smoking? Please don’t smoke.) (Xin đừng hút thuốc.)
– Would/ Do you mind opening the window? Please open the window.) (Phiền bạn mở giùm cửa sổ. / Vui lòng mở giùm cửa sổ.)
2. Đề hỏi xin phép một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng if.
Do you mind + if-clause (present tense)… ?
Would you mind + if-clause (past tense)… ?
– Do you mind if I smoke? (Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?)
– Would you mind if I opened the window? (Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?)
+ Lưu ý rằng câu trả lời No (không) hoặc Not at all (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would/ Do you mind if… ? (nhưng chúng ta thường thêm vào những từ khác nữa để làm cho ý nghĩa thật rõ ràng.)
Ví dụ:
– Do you mind if I look at your paper? (Bạn có phiền không nếu tôi xem nhờ báo của bạn?)
. No, please do. (Không, xin cứ xem.)
– Would you mind if I used your handphone? (Bạn có phiền không nếu tôi dùng điện thoại cầm tay của bạn?)
. No, please do. (Không, xin cứ tự nhiên.)
*Lưu ý: Hai cấu trúc đưa ra lời đề nghị này có sự khác nhau về mức độ lịch sự: Would you mind có phần lịch sự hơn Do you mind. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên hai cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống giao tiếp trang trọng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*